Ni kan ansöka om en dagvårdsplats med daghemmets egna ansökningsblankett. Den ifyllda blanketten kan skickas via email eller per post. Dagvårdsavgiften är i samma prisnivå som kommunens. Föräldrarna ansöker dessutom om den kommunala sedeln för privatvård via kommunens e-tjäster (https://www.sjundea.fi/e-tjanster). 

Kontaktuppgifter: Garantiföreningen för Bullerbybarnen Andbyvägen 198 02570 Sjundeå 

Bullerbybarnens dagisnummer: 040 179 0788

E-post: info@bullerbybarnen.fi 

https://www.facebook.com/Bullerbybarnen/

Ordförande Daniel Albrecht Telefonnummer: 040 717 2345 

Text Box: Hem
Text Box: Om oss
Text Box: Sök till Bullis

Daghemmet Bullerbybarnen

Text Box: Ansökan PDF
Text Box: Ansökan DOCX