Bullerbyn är ett privat daghem som drivs av en garantiförening med aktiva föräldrar. Garantiföreningen för Bullerbybarnen grundades år 2016, men dagisverksamheten i Bullerbyn går tillbaka ända till slutet av 1980-talet då det första gången öppnades privat. De senaste åren har det drivits kommunal dagvård i Bullerbyfastigheten.

I Bullerbyn finns det plats för 14 barn i åldrarna 1-5 år. En liten grupp och ett litet daghem är en trygg plats för barnen. Då har barnen lättare att lära känna varandra och även pedagogerna har möjliget att känna varje barn enskilt

Verksamhet och värderingar: Bullerbyn är ett litet daghem beläget på landsbygden invid skog och åkrar i Andby i norra Sjundeå. Vårt främsta mål är att fostra barnen i en hemtrevlig och trygg miljö. Verksamheten inriktar sig på naturen, som vi har tillgång till genast utanför. Vi går till skogen, odlar i trädgårdslandet och leker mycket utomhus . På vintrarna skidar vi och vistas mycket utomhus. Vi jobbar också mycket med det svenska språket genom sagor, sånger och rim- och ramsor. I en lugn, trygg och harmonisk miljö utan stress trivs barnen och mår bra.

Personal: I Bullerbyn jobbar Eva Nygård, daghemsföreståndare och Susanna Blomqvist, båda lärare inom småbarnspedagogik, barnskötare Mona Saaristo. Alla vi har en lång erfarenhet inom dagvård.

Mera bilder och info om oss hittar du även på vår fina Facebook sida https://www.facebook.com/Bullerbybarnen/

Text Box: Hem
Text Box: Om oss
Text Box: Sök till Bullis

Daghemmet Bullerbybarnen